Биоетанол

Какво е биоетанол? Биоетанолът е продукт, който е изключително популярен и намира широко приложение в развитите страни като алтернативен източник на енергия. Добива се от целулозна биомаса – царевица, пшеница, картофи, просо, захарно цвекло. За да се получи биоетанол се извършва ферментация на суровините, а полученият биоетанол се отделя чрез дестилация. Остатъчната вода се извлича от алкохола и се получава биоетанол с чистота 99%. При горене биоетанолът не отделя дим, пушек, миризма или вредни газове, а единствено водна пара, както всеки жив огън и въглероден двуокис. Две естествени вещества, които ние постоянно вдишваме и издишваме. Изгарянето на 1 л. биоетанол отделя въглероден двуокис, равен на количеството отделящо се при изгарянето на 2 средни по големина свещи. Водните пари допринасят за повишаване на влажността на въздуха, което без съмнение е по-добро за вашето здраве, отколкото сухият въздух, отделящ се при отопление от електрически източници.