Обадете ни се
0882 009 404

ТЕЛЕВИЗОР НАД КАМИНАТА? ЗАЩО НЕ!

19.09.2021 21:08:30

ТЕЛЕВИЗОР НАД КАМИНАТА? ЗАЩО НЕ!

Може ли телевизорът да бъде поставен над камината?
Има ли риск от повреда на уреда?
В този  задълбочен  анализ ние обясняваме подробно всичко, което трябва да знаете за оптимална и безрискова инсталация.

За да се получи ефективен резултат е необходимо да се приложат някои предпазни мерки, които зависят от:

  • Размери и мощност на камината
  • Размери на телевизора

Преди да започнете да правите вашия проект, важно е да разберете защо тези предпазни мерки трябва да бъдат приложени.
Следователно е необходимо да се разбере  как камината на биоетанол отоплява.

ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЯ:    Горещият въздух се издига

В  предаването на топлина  се появява главно по два начина: чрез конвекция и / или излъчване.


Традиционната камина на дърва отоплява  чрез излъчване : Камината черпи кислород и въздух от помещението и го извежда заедно с изгорелите газове през комина - горещият въздух не се вкарва в стаята директно от камината.

При камините на биоетанол предаването на топлина е чрез конвекция. Тъй като няма димоотвод , въздухът, който се нагрява  от огъня, излиза при значителна температура от горната част на камината, вътре в помещението, и се издига веднага нагоре. Следователно чрез принципа на конвекция се загрява всичко над камината и ако има телевизор, ще се повреди.

Поради тази причина е необходимо  да се постави препятствие между камината и телевизора,  което да придвижва потока горещ въздух напред извън обема му.
Това препятствие може да бъде постигнато по няколко начина:

  •  Като монтирате телевизора назад  в ниша
  • Поставяне на рафт  от огнеупорен материал между камината и телевизора

Рафтът трябва да бъдат оразмерен според  размера на телевизора , а не камината.

Препоръчително е:

  • Рафтът да е с 20 см по-широк  от всяка страна от телевизора
  • Рафтът се поставя непосредствено под  телевизора
  • Монтира на разстояние 20/30 см от камината
  • Дълбочина на рафта около 20 см

Полезно

Полезна информация за биокамини - гориво, монаж и експлотация

ТЕЛЕВИЗОР НАД КАМИНАТА? ЗАЩО НЕ!

ТЕЛЕВИЗОР НАД КАМИНАТА? ЗАЩО НЕ!

Може ли телевизорът да бъде поставен над камината? Има ли риск от повреда на уреда? В този  задълбочен  анализ ние обясняваме подробно всичко, което трябва Може ли телевизорът да бъде поставен над камината? Има ли риск от повреда на уреда? В този  задълбочен  анализ ние обясняваме подробно всичко, което трябва 2022-08-19T13:21:10+03:00 ТЕЛЕВИЗОР НАД КАМИНАТА? ЗАЩО НЕ!

<p>Може ли телевизорът да бъде поставен над камината?<br /> Има ли риск от повреда на уреда?<br /> В този&nbsp;&nbsp;<strong>задълбочен</strong>&nbsp;&nbsp;анализ ние обясняваме подробно всичко, което трябва да знаете за оптимална и безрискова инсталация.</p> <p>За да се получи ефективен резултат е необходимо да се приложат някои предпазни мерки, които зависят от:</p> <ul> <li>Размери и мощност на камината</li> <li>Размери на телевизора</li> </ul> <p>Преди да започнете да правите вашия проект, важно е да разберете защо тези предпазни мерки трябва да бъдат приложени.<br /> Следователно е необходимо да се разбере&nbsp;&nbsp;<strong>как камината </strong><strong>на биоетанол о</strong><strong>топлява</strong>.</p> <p>ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЯ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Горещият въздух се издига</em></p> <p>В&nbsp;&nbsp;<strong>предаването на топлина</strong>&nbsp;&nbsp;се появява главно по два начина: чрез конвекция и / или излъчване.</p> <p><br /> Т<strong>радиционната камина на дърва отоплява&nbsp;</strong>&nbsp;<strong>чрез излъчване</strong>&nbsp;: Камината черпи кислород и въздух от помещението и го извежда заедно с изгорелите газове през комина - горещият въздух не се вкарва в стаята директно от камината.</p> <p><strong>При камините на биоетанол предаването на топлина е чрез конвекция. </strong>Тъй като няма димоотвод&nbsp;<strong>, въздухът, който се нагрява</strong>&nbsp;&nbsp;от огъня, излиза при значителна температура от горната част на камината, вътре в помещението, и се издига веднага нагоре.&nbsp;Следователно чрез <strong>принципа на конвекция</strong>&nbsp;се загрява всичко над камината и ако има телевизор, ще се повреди.</p> <p>Поради тази причина е необходимо&nbsp;&nbsp;<strong>да се постави препятствие между </strong><strong>камината</strong><strong> и телевизора,&nbsp;</strong>&nbsp;което да придвижва потока горещ въздух напред извън обема му.<br /> Това препятствие може да бъде постигнато по няколко начина:</p> <ul> <li>&nbsp;<strong>Като </strong><strong>монтирате</strong><strong> телевизора назад</strong>&nbsp; в ниша</li> <li>Поставяне&nbsp;<strong>на рафт</strong>&nbsp;&nbsp;от огнеупорен материал между камината и телевизора</li> </ul> <p>Рафтът трябва да бъдат оразмерен според&nbsp;&nbsp;<strong>размера на телевизора</strong>&nbsp;, а не камината.</p> <p>Препоръчително е:</p> <ul> <li><strong>Рафтът </strong><strong>да е</strong><strong> с&nbsp;20 см по-широк&nbsp;&nbsp;от всяка страна от телевизора</strong></li> <li><strong>Рафтът се п</strong><strong>оставя непосредствено под</strong><strong>&nbsp;&nbsp;</strong><strong>телевизора</strong></li> <li><strong>Монтира на&nbsp;разстояние 20/30 см от камината</strong></li> <li><strong>Дълбочина на рафта около 20 см</strong></li> </ul> <p><strong><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/26443/files/image/tv-and-fireplace-solution1.jpg" /></strong></p> <p><strong><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/26443/files/image/tv-over-biofire-2.jpg" /></strong></p>

Сравнение на продукти