Обадете ни се
0882 009 404

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖ. БЕЗОПАСНОСТ

19.09.2021 21:04:14

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖ. БЕЗОПАСНОСТ

Когато се занимавате с открит огън, е важно да се справите с него, за да избегнете риск от пожар. Едно от най-важните неща, които трябва да вземете предвид при покупката и инсталирането на био-камина, е разстоянието за сигурност от био-камината до мебели, завеси или други материали.

Най-важните мерки за безопасност

  • Проявете здрав разум, когато инсталирате биокамина. Колкото и  странно да звучи, понастоящем няма законова разпоредба, нито изисквания за безопасност относно биогоривата.
  • Уверете се, че изграждате биокамината с незапалими материали. 
  • Уверете се, че има достатъчно място за пламъка и топлината - препоръчваме като минимално разстояние на безопасност 50-60 см над горелката.
  • При монтаж на биокамина в помещение с климатик или климатизация, уверете се че климатикът или друг уред предисвикващ въздушно течение, не духа в камината. Това ще предизвика силно разгаряне на огъня!
  • Не вграждайте биокамините в мебели от ПДЧ или MDF! Ако все пак решите да го направите на Ваша отговорност, задължително изолирайте горивната клетка с вата и/или термоплоскости. За вграждане в MDF попитайте мебелистите за характеристиките на използваните от тях материали. Освен нагряването на тялото на камината има и доста сериозно нагряване от въздуха, който излиза от предния край на камината и отива нагоре!

Метод за определяне на отстоянията на повърхностите от горелката на биокамина

Използвайте тези стандартни мерки, ако искате да възстановите стара обикновена камина на биокамина или ако искате да изградите биокамина в стената. Ако искате да инсталирате телевизор над био-камерата, препоръчваме да използвате тази процедура. 

A, B, C, D, E, F, G се отнасят до препоръчителните минимални мерки. 

1, 2, 3, 4 се отнасят до препоръчваните материали и повърхности.

A - Препоръчваме свободно пространство от минимум 50-60 см над отвора на горелката за пламъка.

B - Не съществуват конкретни изисквания за разстоянието за сигурност до страни, но препоръчваме 5-10 см. Ако решите да инсталирате няколко горелки една до друга,а няма изисквания, но препоръчваме приблизително 5 см пространство между горелките.

C - Препоръчваме приблизително 10 см пространство пред и зад горелката.

D - Оптималната дълбочина варира в зависимост от горелката. Ако искате да инсталирате телевизор над био-камерата, трябва да оставите допълнително място, за да изтласкате горелката по-навътре в камината. Прочетете повече в точка Е.

E - Ако искате да имате телевизор над биокамерата, ще трябва да помислите, че топлината от биогориво не трябва да се изкачва директно към телевизора. Като минимум трябва да имате приблизително 10 см пред горелката. Ако имате телевизор над камината, препоръчваме 15-20 см пред горелката.

F - Няма изисквания за сигурност по отношение на разстоянието до пода. Трябва да се уверите, обаче, в използването на твърди материали, така че горелката е хоризонтална и да издържи тежестта й.

G - Ако инсталирате телевизор над биокамината, препоръчваме да добавите още 30 см към пространството над горелката. С други думи, препоръчително е разстоянието от горелката до ТВ да е 90-100 см.

 

1 - Тази част трябва да е напълно здрава и огнеупорна. Примери за материали могат да бъдат тухли,  камъни, цимент, керамика или метал (препоръчваме неръждаема стомана). НЕ използвайте MDF-материал, гипсокартон или ПДЧ!

2 - Препоръчителни материали: Неръждаема стомана, метал, камък, шисти, цимент или тухли.

3 - Тази част е особено засегната от топлината. Уверете се, че е плътна и здрава. Примери за материали могат да бъдат тухли, стомана, цимент или камък. Топлоизолирайте, ако е необходимо, например с минерална вата.

4 - Използвайте огнеупорни материали като метал, камък, шисти, тухли или плочки.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Бъдете внимателни с пердета и други подобни, които се движат от вятъра. Уверете се, че елементи като тези няма да се доближат до открития огън и са на разстояние за сигурност от 1 метър от биокамината.

Метод 2

A, B, C, D минимални препоръчителни рамери. 

1 и 2 са различни в зависимост от използваните материали.

A – Препоръчваме 10 см пред и зад горивната камера

B – Препоръчваме около 5-10 см от двете страни на горивната камера. Ако монтирате последователно няколко горивни камер, препоръчваме 5 см разстояние между 2 горивни камери. 

C – Разстояние от 50-60 см е задължително. Все пак имайте предвид че на разстояние до 1 метър не трябва да има запалими материали. Ако има такива е задължително да бъдат изработени от незапалими материали като метал, камък, закалено стъкло ... 

D – Няма специално изисквания за разстоянието, но дъното на кутията, в която е разположена горивната камера трябва да е от негорими материали и да бъде в хоризонтално положение. 

1 – Трябва да е изработена от незапалими материали. Например – тухли, камъни, бетон, керамика, метал. Не използвайте ПДЧ или гипсокартон!

2 – Ако сте решили да слагате облицовка на гърба на биокамината на разстояние до 60 см, се уверете че материалите са незапалими. Такива са изискванията за всички страни на биокамината.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бъдете внимателни с пердета и други подобни, които се движат от вятъра. Уверете се, че такива елементи като тези няма да се доближат до открития огън и минимум да имат разстояние за сигурност от 1 метър от биокамината.

Разстояние за сигурност до предварително произведени биокамини - биокамини за вграждане

Предварително произведените биокамини обхващат нашата селекция от монтирани на стена и свободностоящи био-камини. Тези био-камини са изградени, за да бъдат лесно и бързо инсталирани. Това е и причината, поради която има само няколко изисквания, които трябва да следвате, за да бъде инсталирана вашата биокамина с правилните препоръки за сигурност. Изискванията са следните:

Стенни биокамини за вграждане

Необходими са минимум 90 см свободна зона над горелката. Ако горелката е изградена в "кутия", свободната зона може да бъде намалена до 60-70 см.

Разстояние за сигурност отстрани. Препоръчваме  да има разстояние за сигурност от няколко сантиметра от био-камерата до други материали.

Бъдете по-внимателни със завеси и други подобни, които се движат от вятъра. Уверете се, че такива елементи като тези няма да се доближат до открития огън и  да имат разстояние за сигурност от минимум 1 метър от горивната камера.

Пример за монтаж на стенна биокамина за вграждане - изгражда се куфар(конструкция) от огнеопорен гипсокартон. Препоръчително е камината да се изолира с вата(например 3 см с фолио). Ватата се поставя на гърба, отгоре и от двете страни. Отодлу не слагайте вата, за да може биокамината да стъпи на основата на нишата за вграждане, да е нивелирана.

 

Свободно стоящи биокамини

Тези изисквания се прилагат за материалите, както под, така и над биокамината.

Необходими са минимум 90 см свободна зона над горелката. Ако горелката е изградена в "кутия", свободната зона може да бъде намалена до 60-70 см.

Разстоянието за сигурност около стоящите биокамини може да варира в зависимост от модела и дали пламъкът е защитен от всички страни. За биокамините, които нямат странични прегради от всяка страна, така че пламъка да е достъпен, препоръчваме да се запази разстояние за безопасност от 60 cm от горелката до запалим материал.

Бъдете по-внимателни с пердета и други подобни, които се движат от вятъра. Уверете се, че такива елементи като тези няма да се доближат до открития огън и  да имат разстояние за сигурност от минимум 1 метър от горивната камера.

Схеми за монтаж под ТВ.

Общи указания за безопасност

Никога не оставяйте биокамината да гори без наблюдение.

Малки деца и домашни животни често не осъзнават опасностите, които произлизат от открития огън. Погрижете се те да бъдат на безопасно разстояние.

В близост до биокамината е препоръчително да имате пожарогасител.

Използвайте биокамините в добре проветрени помещения. Препоръчваме въздуха в помещения, където се използва биокамина, да се сменя чрез проветрения на всеки един час. Хората с дихателни проблеми трябва да се консултират с лекар преди да използват уреда.

Безопасност преди употреба

Биокамините се монтират, вграждат или поставят само на площи от негорими материали

Биокамините не трябва да се поставят в близост до пердета, лесно запалими повърхности и материали, ел. кабели

Спазвайте следните минимални отстояния на линията на огъня както и на нагорещяващите се части на биокамината/горивната камера от лесно запалими материали и предмети: отпред, отстрани и отгоре мин. 100 см., отзад мин. 30 см.

Изрично се забранява използването на биокамина на място с въздушни течения

Изрично се забранява използването на биокамината, ако по време на употреба тя ще бъде изложена на въздушна струя от климатик или вентилационна инсталация.

Биокамината не е пригодена за затопляне на вода, готвене или като барбекю.

Биокамината е предназначена за изгаряне само и единствено на биоетанол с чистота 95-97%. Изрично се забранява изгарянето на всякакъв вид други материали.

Никога не използвайте преносимите биокамини за отопление в автомобили или в каравани.

Безопасност при употреба

Изрично се забранява наливането на биоетанол, докато биокамината гори! Изчакайте да се охлади горивната камера (мин. 30 мин) и се уверете, че пламъкът действително е угаснал преди да долеете гориво.

Не наливайте повече биоетанол от указаното на горивната камера (Max) или по-голямо количество от даденото от производителя, тъй като има опасност от преливане и пожар! В случай на липсващи указания наливайте максимално до ¾ от обема на горивната камера.

Запалването на биокамината/ горивната камера трябва да се извършва само с дълга запалка или удължен кибрит.

Не пушете по време на запалването на горивната камера.

Не се надвесвайте над горивната камера при палене на биокамината. Застанете отстрани, а не пред биокамината.

Изрично се забранява допълнително разгаряне чрез духане или използване на ветрило или сешоар.

Не допускайте резки движения, които причиняват силно въздушно течение в близост до камината, тъй като могат да завихрят пламъка и да причинят пожар.

Не поставяйте керамични дръвца/камъни върху огъня или отвора на горивната камера, а само около нея, така че да не пречат при затваряне или регулиране на капака.

Не поставяйте запалими предмети в биокамината, както и други предмети, които изрично не са предназначени за това.

По време на горене частите и стените на биокамината около горивната камера се нагряват – има опасност от изгаряне.

Не премествайте горящата биокамина.

В зависимост от използваната горивна камера, пламъкът може да се регулира на височина.

Гасете огъня само със загасителя, който е в комплект с биокамината или е част от горивната камера.

Изрично се забранява използването на вода, ветрило, сешоар или духане за гасене на огъня.

След като изгасне биокамината, горивната камера трябва да бъде затворена.

Не се препоръчва след употреба да се оставя биоетанол в горивната камера. Изрично се препоръчва да се остави да изгори до края налятото количество биоетанол.

В случай, че желаете да запалите студена биокамина, а в горивната камера има още биоетанол, то оставете горивната камера отворена за 30 секунди, за да се предотврати дефлаграция (бързо неконтролируемо запалване) на парите на биоетанола и едва след това запалете.

Безопасност след употреба

Не изваждайте горивната камера, например за почистване, веднага след като е изгаснала. Изчакайте минимум 30 мин. за да се охлади.

След като е изгаснала, биокамината все още е нагрята – изчакайте да се охлади.

Безопасност при работа с биоетанол

Обърнете особено внимание на информацията, отпечатана върху етикета на тубата биоетанол.

Съхранявайте биоетанола на недостъпно за малки деца и домашни любимци място. Съхранявайте биоетанола във винаги затворен и пригоден за това съд/опаковка.

При разливане биоетанолът може да остави петна по мебелите и дървените подове. В случай, че разлеете биоетанол, подсушете горивото и измийте внимателно с вода.

Полезно

Полезна информация за биокамини - гориво, монаж и експлотация

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖ. БЕЗОПАСНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖ. БЕЗОПАСНОСТ

Когато се занимавате с открит огън, е важно да се справите с него, за да избегнете риск от пожар. Едно от най-важните неща, които трябва да вземете предвид Когато се занимавате с открит огън, е важно да се справите с него, за да избегнете риск от пожар. Едно от най-важните неща, които трябва да вземете предвид 2022-08-03T13:07:54+03:00 ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖ. БЕЗОПАСНОСТ

<p>Когато се занимавате с открит огън, е важно да се справите с него, за да избегнете риск от пожар. Едно от най-важните неща, които трябва да вземете предвид при покупката и инсталирането на био-камина, е разстоянието за сигурност от био-камината до мебели, завеси или други материали.</p> <p>Най-важните мерки за безопасност</p> <ul> <li><strong><span>Проявете здрав разум, когато инсталирате биокамина. Колкото и &nbsp;странно да звучи, понастоящем няма законова разпоредба, нито изисквания за безопасност относно биогоривата.</span></strong></li> <li><strong><span>Уверете се, че изграждате биокамината с незапалими материали.&nbsp;</span></strong></li> <li><strong><span>Уверете се, че има достатъчно място за пламъка и топлината - препоръчваме като минимално разстояние на безопасност 50-60 см над горелката.</span></strong></li> <li><strong><span>При монтаж на биокамина в помещение с климатик или климатизация, уверете се че климатикът или друг уред предисвикващ въздушно течение, не духа в камината. Това ще предизвика силно разгаряне на огъня!</span></strong></li> <li><strong><span>Не вграждайте биокамините в мебели от ПДЧ или MDF! Ако все пак решите да го направите на Ваша отговорност, задължително изолирайте горивната клетка с вата и/или термоплоскости. За вграждане в MDF попитайте мебелистите за характеристиките на използваните от тях материали. Освен нагряването на тялото на камината има и доста сериозно нагряване от въздуха, който излиза от предния край на камината и отива нагоре!</span></strong></li> </ul> <p><span><strong>Метод за определяне на отстоянията на повърхностите от горелката на биокамина</strong></span></p> <p>Използвайте тези стандартни мерки, ако искате да възстановите стара обикновена камина на биокамина или ако искате да изградите биокамина в стената. Ако искате да инсталирате телевизор над био-камерата, препоръчваме да използвате тази процедура.&nbsp;</p> <p>A, B, C, D, E, F, G се отнасят до препоръчителните минимални мерки.&nbsp;</p> <p>1, 2, 3, 4 се отнасят до препоръчваните материали и повърхности.<br /><br /><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/26443/files/image/scheme1.jpg" /></p> <p>A - Препоръчваме свободно пространство от минимум 50-60 см над отвора на горелката за пламъка.</p> <p>B - Не съществуват конкретни изисквания за разстоянието за сигурност до страни, но препоръчваме 5-10 см. Ако решите да инсталирате няколко горелки една до друга,а няма изисквания, но препоръчваме приблизително 5 см пространство между горелките.</p> <p>C - Препоръчваме приблизително 10 см пространство пред и зад горелката.</p> <p>D - Оптималната дълбочина варира в зависимост от горелката. Ако искате да инсталирате телевизор над био-камерата, трябва да оставите допълнително място, за да изтласкате горелката по-навътре в камината. Прочетете повече в точка Е.</p> <p>E - Ако искате да имате телевизор над биокамерата, ще трябва да помислите, че топлината от биогориво не трябва да се изкачва директно към телевизора. Като минимум трябва да имате приблизително 10 см пред горелката. Ако имате телевизор над камината, препоръчваме 15-20 см пред горелката.</p> <p>F - Няма изисквания за сигурност по отношение на разстоянието до пода. Трябва да се уверите, обаче, в използването на твърди материали, така че горелката е хоризонтална и да издържи тежестта й.</p> <p>G - Ако инсталирате телевизор над биокамината, препоръчваме да добавите още 30 см към пространството над горелката. С други думи, препоръчително е разстоянието от горелката до ТВ да е 90-100 см.</p> <p>&nbsp;</p> <p>1 - Тази част трябва да е напълно здрава и огнеупорна. Примери за материали могат да бъдат тухли, &nbsp;камъни, цимент, керамика или метал (препоръчваме неръждаема стомана). НЕ използвайте MDF-материал, гипсокартон или ПДЧ!</p> <p>2 - Препоръчителни материали: Неръждаема стомана, метал, камък, шисти, цимент или тухли.</p> <p>3 - Тази част е особено засегната от топлината. Уверете се, че е плътна и здрава. Примери за материали могат да бъдат тухли, стомана, цимент или камък. Топлоизолирайте, ако е необходимо, например с минерална вата.</p> <p>4 - Използвайте огнеупорни материали като метал, камък, шисти, тухли или плочки.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Бъдете внимателни с пердета и други подобни, които се движат от вятъра. Уверете се, че елементи като тези няма да се доближат до открития огън и са на разстояние за сигурност от 1 метър от биокамината.</p> <p></p> <p><span><strong>Метод 2</strong></span></p> <p>A, B, C, D минимални препоръчителни рамери.&nbsp;</p> <p>1 и 2 са различни в зависимост от използваните материали.</p> <p>A &ndash; Препоръчваме 10 см пред и зад горивната камера</p> <p>B &ndash; Препоръчваме около 5-10 см от двете страни на горивната камера. Ако монтирате последователно няколко горивни камер, препоръчваме 5 см разстояние между 2 горивни камери.&nbsp;</p> <p>C &ndash; Разстояние от 50-60 см е задължително. Все пак имайте предвид че на разстояние до 1 метър не трябва да има запалими материали. Ако има такива е задължително да бъдат изработени от незапалими материали като метал, камък, закалено стъкло ...&nbsp;</p> <p>D &ndash; Няма специално изисквания за разстоянието, но дъното на кутията, в която е разположена горивната камера трябва да е от негорими материали и да бъде в хоризонтално положение.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/26443/files/image/scheme2.jpg" /></p> <p>1 &ndash; Трябва да е изработена от незапалими материали. Например &ndash; тухли, камъни, бетон, керамика, метал. Не използвайте ПДЧ или гипсокартон!</p> <p>2 &ndash; Ако сте решили да слагате облицовка на гърба на биокамината на разстояние до 60 см, се уверете че материалите са незапалими. Такива са изискванията за всички страни на биокамината.</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Бъдете внимателни с пердета и други подобни, които се движат от вятъра. Уверете се, че такива елементи като тези няма да се доближат до открития огън и минимум да имат разстояние за сигурност от 1 метър от биокамината.</p> <p>Разстояние за сигурност до предварително произведени биокамини - биокамини за вграждане</p> <p>Предварително произведените биокамини обхващат нашата селекция от монтирани на стена и свободностоящи био-камини. Тези био-камини са изградени, за да бъдат лесно и бързо инсталирани. Това е и причината, поради която има само няколко изисквания, които трябва да следвате, за да бъде инсталирана вашата биокамина с правилните препоръки за сигурност. Изискванията са следните:</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Стенни биокамини за вграждане</strong></span></p> <p>Необходими са минимум 90 см свободна зона над горелката. Ако горелката е изградена в "кутия", свободната зона може да бъде намалена до 60-70 см.</p> <p>Разстояние за сигурност отстрани. Препоръчваме &nbsp;да има разстояние за сигурност от няколко сантиметра от био-камерата до други материали.</p> <p>Бъдете по-внимателни със завеси и други подобни, които се движат от вятъра.&nbsp;Уверете се, че такива елементи като тези няма да се доближат до открития огън и&nbsp; да имат разстояние за сигурност от&nbsp;минимум&nbsp;1 метър от горивната камера.</p> <p>Пример за монтаж на стенна биокамина за вграждане - изгражда се куфар(конструкция) от огнеопорен гипсокартон. Препоръчително е камината да се изолира с вата(например 3 см с фолио). Ватата се поставя на гърба, отгоре и от двете страни. Отодлу не слагайте вата, за да може биокамината да стъпи на основата на нишата за вграждане, да е нивелирана.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/26443/files/image/262900272_5938125229612105_5893516889036076759_n.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Свободно стоящи биокамини</strong></span></p> <p>Тези изисквания се прилагат за материалите, както под, така и над биокамината.</p> <p>Необходими са минимум 90 см свободна зона над горелката. Ако горелката е изградена в "кутия", свободната зона може да бъде намалена до 60-70 см.</p> <p>Разстоянието за сигурност около стоящите биокамини може да варира в зависимост от модела и дали пламъкът е защитен от всички страни. За биокамините, които нямат странични прегради от всяка страна, така че пламъка да е достъпен, препоръчваме да се запази разстояние за безопасност от 60 cm от горелката до запалим материал.</p> <p>Бъдете по-внимателни с пердета и други подобни, които се движат от вятъра. Уверете се, че такива елементи като тези няма да се доближат до открития огън и&nbsp; да имат разстояние за сигурност от минимум 1 метър от горивната камера.</p> <p><span>Схеми за монтаж под ТВ.</span></p> <p><span><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/26443/files/image/biofireplace-tv-2.jpg" /></span></p> <p align="center"><b>Общи указания за безопасност</b></p> <p>Никога не оставяйте биокамината да гори без наблюдение.</p> <p>Малки деца и домашни животни често не осъзнават опасностите, които произлизат от открития огън. Погрижете се те да бъдат на безопасно разстояние.</p> <p>В близост до биокамината е препоръчително да имате пожарогасител.</p> <p>Използвайте биокамините в добре проветрени помещения. Препоръчваме въздуха в помещения, където се използва биокамина, да се сменя чрез проветрения на всеки един час. Хората с дихателни проблеми трябва да се консултират с лекар преди да използват уреда.</p> <p align="center"><b>Безопасност преди употреба</b></p> <p>Биокамините се монтират, вграждат или поставят само на площи от негорими материали</p> <p>Биокамините не трябва да се поставят в близост до пердета, лесно запалими повърхности и материали, ел. кабели</p> <p>Спазвайте следните минимални отстояния на линията на огъня както и на нагорещяващите се части на биокамината/горивната камера от лесно запалими материали и предмети: отпред, отстрани и отгоре мин. 100 см., отзад мин. 30 см.</p> <p>Изрично се забранява използването на биокамина на място с въздушни течения</p> <p>Изрично се забранява използването на биокамината, ако по време на употреба тя ще бъде изложена на въздушна струя от климатик или вентилационна инсталация.</p> <p>Биокамината не е пригодена за затопляне на вода, готвене или като барбекю.</p> <p>Биокамината е предназначена за изгаряне само и единствено на биоетанол с чистота 95-97%. Изрично се забранява изгарянето на всякакъв вид други материали.</p> <p>Никога не използвайте преносимите биокамини за отопление в автомобили или в каравани.</p> <p align="center"><b>Безопасност при употреба</b></p> <p>Изрично се забранява наливането на биоетанол, докато биокамината гори! Изчакайте да се охлади горивната камера (мин. 30 мин) и се уверете, че пламъкът действително е угаснал преди да долеете гориво.</p> <p>Не наливайте повече биоетанол от указаното на горивната камера (Max) или по-голямо количество от даденото от производителя, тъй като има опасност от преливане и пожар! В случай на липсващи указания наливайте максимално до &frac34; от обема на горивната камера.</p> <p>Запалването на биокамината/ горивната камера трябва да се извършва само с дълга запалка или удължен кибрит.</p> <p>Не пушете по време на запалването на горивната камера.</p> <p>Не се надвесвайте над горивната камера при палене на биокамината. Застанете отстрани, а не пред биокамината.</p> <p>Изрично се забранява допълнително разгаряне чрез духане или използване на ветрило или сешоар.</p> <p>Не допускайте резки движения, които причиняват силно въздушно течение в близост до камината, тъй като могат да завихрят пламъка и да причинят пожар.</p> <p>Не поставяйте керамични дръвца/камъни върху огъня или отвора на горивната камера, а само около нея, така че да не пречат при затваряне или регулиране на капака.</p> <p>Не поставяйте запалими предмети в биокамината, както и други предмети, които изрично не са предназначени за това.</p> <p>По време на горене частите и стените на биокамината около горивната камера се нагряват &ndash; има опасност от изгаряне.</p> <p>Не премествайте горящата биокамина.</p> <p>В зависимост от използваната горивна камера, пламъкът може да се регулира на височина.</p> <p>Гасете огъня само със загасителя, който е в комплект с биокамината или е част от горивната камера.</p> <p>Изрично се забранява използването на вода, ветрило, сешоар или духане за гасене на огъня.</p> <p>След като изгасне биокамината, горивната камера трябва да бъде затворена.</p> <p>Не се препоръчва след употреба да се оставя биоетанол в горивната камера. Изрично се препоръчва да се остави да изгори до края налятото количество биоетанол.</p> <p>В случай, че желаете да запалите студена биокамина, а в горивната камера има още биоетанол, то оставете горивната камера отворена за 30 секунди, за да се предотврати дефлаграция (бързо неконтролируемо запалване) на парите на биоетанола и едва след това запалете.</p> <p align="center"><b>Безопасност след употреба</b></p> <p>Не изваждайте горивната камера, например за почистване, веднага след като е изгаснала. Изчакайте минимум 30 мин. за да се охлади.</p> <p>След като е изгаснала, биокамината все още е нагрята &ndash; изчакайте да се охлади.</p> <p align="center"><b>Безопасност при работа с биоетанол</b></p> <p>Обърнете особено внимание на информацията, отпечатана върху етикета на тубата биоетанол.</p> <p>Съхранявайте биоетанола на недостъпно за малки деца и домашни любимци място. Съхранявайте биоетанола във винаги затворен и пригоден за това съд/опаковка.</p> <p>При разливане биоетанолът може да остави петна по мебелите и дървените подове. В случай, че разлеете биоетанол, подсушете горивото и измийте внимателно с вода.</p>

Сравнение на продукти