Изисквания за монтаж

Когато се занимавате с открит огън, е важно да се справите с него, за да избегнете риск от пожар. Едно от най-важните неща, които трябва да вземете предвид при покупката и инсталирането на био-камина, е разстоянието за сигурност от био-камината до мебели, завеси или други материали.

Най-важните мерки за безопасност

  • Проявете здрав разум, когато инсталирате биокамина. Колкото и  странно да звучи, понастоящем няма законова разпоредба, нито изисквания за безопасност относно биогоривата.
  • Уверете се, че изграждате биокамината с незапалими материали. 
  • Уверете се, че има достатъчно място за пламъка и топлината - препоръчваме като минимално разстояние на безопасност 50-60 см над горелката.
  • При монтаж на биокамина в помещение с климатик или климатизация, уверете се че климатикът или друг уред предисвикващ въздушно течение, не духа в камината. Това ще предизвика силно разгаряне на огъня!
  • Не вграждайте биокамините в мебели от ПДЧ или MDF! Ако все пак решите да го направите на Ваша отговорност, задължително изолирайте горивната клетка с вата и/или термоплоскости. За вграждане в MDF попитайте мебелистите за характеристиките на използваните от тях материали. Освен нагряването на тялото на камината има и доста сериозно нагряване от въздуха, който излиза от предния край на камината и отива нагоре!

Метод за определяне на отстоянията на повърхностите от горелката на биокамина

Използвайте тези стандартни мерки, ако искате да възстановите стара обикновена камина на биокамина или ако искате да изградите биокамина в стената. Ако искате да инсталирате телевизор над био-камерата, препоръчваме да използвате тази процедура. 

A, B, C, D, E, F, G се отнасят до препоръчителните минимални мерки. 

1, 2, 3, 4 се отнасят до препоръчваните материали и повърхности.

A - Препоръчваме свободно пространство от минимум 50-60 см над отвора на горелката за пламъка.

B - Не съществуват конкретни изисквания за разстоянието за сигурност до страни, но препоръчваме 5-10 см. Ако решите да инсталирате няколко горелки една до друга,а няма изисквания, но препоръчваме приблизително 5 см пространство между горелките.

C - Препоръчваме приблизително 10 см пространство пред и зад горелката.

D - Оптималната дълбочина варира в зависимост от горелката. Ако искате да инсталирате телевизор над био-камерата, трябва да оставите допълнително място, за да изтласкате горелката по-навътре в камината. Прочетете повече в точка Е.

E - Ако искате да имате телевизор над биокамерата, ще трябва да помислите, че топлината от биогориво не трябва да се изкачва директно към телевизора. Като минимум трябва да имате приблизително 10 см пред горелката. Ако имате телевизор над камината, препоръчваме 15-20 см пред горелката.

F - Няма изисквания за сигурност по отношение на разстоянието до пода. Трябва да се уверите, обаче, в използването на твърди материали като пода за горелката и че горелката е хоризонтална.

G - Ако инсталирате телевизор над биокамината, препоръчваме да добавите още 30 см към пространството над горелката. 

 

1 - Тази част трябва да е напълно здрава и огнеупорна. Примери за материали могат да бъдат тухли,  камъни, цимент, керамика или метал (препоръчваме неръждаема стомана). НЕ използвайте MDF-материал, гипсокартон или ПДЧ!

2 - Препоръчителни материали: Неръждаема стомана, метал, камък, шисти, цимент или тухли.

3 - Тази част е особено засегната от топлината. Уверете се, че е плътна и здрава. Примери за материали могат да бъдат тухли, стомана, цимент или камък. Топлоизолирайте, ако е необходимо, например с минерална вата.

4 - Използвайте огнеупорни материали като метал, камък, шисти, тухли или плочки.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Бъдете внимателни с пердета и други подобни, които се движат от вятъра. Уверете се, че елементи като тези няма да се доближат до открития огън и са на разстояние за сигурност от 1 метър от биокамината.

Метод 2

A, B, C, D минимални препоръчителни рамери. 

1 и 2 са различни в зависимост от използваните материали.

A – Препоръчваме 10 см пред и зад горивната камера

B – Препоръчваме около 5-10 см от двете страни на горивната камера. Ако монтирате последователно няколко горивни камер, препоръчваме 5 см разстояние между 2 горивни камери. 

C – Разстояние от 50-60 см е задължително. Все пак имайте предвид че на разстояние до 1 метър не трябва да има запалими материали. Ако има такива е задължително да бъдат изработени от незапалими материали като метал, камък, закалено стъкло ... 

D – Няма специално изисквания за разстоянието, но дъното на кутията, в която е разположена горивната камера трябва да е от негорими материали и да бъде в хоризонтално положение. 

 

1 – Трябва да е изработена от незапалими материали. Например – тухли, камъни, бетон, керамика, метал. Не използвайте ПДЧ или гипсокартон!

2 – Ако сте решили да слагате облицовка на гърба на биокамината на разстояние до 60 см, се уверете че материалите са незапалими. Такива са изискванията за всички страни на биокамината.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бъдете внимателни с пердета и други подобни, които се движат от вятъра. Уверете се, че такива елементи като тези няма да се доближат до открития огън и минимум да имат разстояние за сигурност от 1 метър от биокамината.

Разстояние за сигурност до предварително произведени биокамини - биокамини за вграждане

Предварително произведените биокамини обхващат нашата селекция от монтирани на стена и свободностоящи био-камини. Тези био-камини са изградени, за да бъдат лесно и бързо инсталирани. Това е и причината, поради която има само няколко изисквания, които трябва да следвате, за да бъде инсталирана вашата биокамина с правилните препоръки за сигурност. Изискванията са следните:

Стенен биокамини за вграждане

Необходими са минимум 90 см свободна зона над горелката. Ако горелката е изградена в "кутия", свободната зона може да бъде намалена до 60-70 см.

Разстоянието за сигурност отстрани. Препоръчваме  да има разстояние за сигурност от няколко сантиметра от био-камерата до други материали.

Бъдете по-внимателни със завеси и други подобни, които се движат от вятъра. Уверете се, че такива елементи като тези няма да се доближат до открития огън и  да имат разстояние за сигурност от минимум 1 метър от горивната камера.

 

Свободно стоящи биокамини

Тези изисквания се прилагат за материалите, както под, така и над биокамината.

Необходими са минимум 90 см свободна зона над горелката. Ако горелката е изградена в "кутия", свободната зона може да бъде намалена до 60-70 см.

Разстоянието за сигурност около стоящите биокамини може да варира в зависимост от модела и дали пламъкът е защитен от всички страни. За биокамините, които нямат странични прегради от всяка страна, така че пламъка да е достъпен, препоръчваме да се запази разстояние за безопасност от 60 cm от горелката до запалим материал.

Бъдете по-внимателни с пердета и други подобни, които се движат от вятъра. Уверете се, че такива елементи като тези няма да се доближат до открития огън и  да имат разстояние за сигурност от минимум 1 метър от горивната камера.

Схеми за монтаж под ТВ.